Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.topto.cz (prodávající), jehož provozovatelem je OSVČ Tomáš Donát.  Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících). Informace, obchodní podmínky, sortiment i ceny platí pro internetový obchod.

 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Vyplněním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy a smlouva (její platnost) vzniká ve chvíli převzetí a zaplacení objednaného zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je úplné vyplnění všech formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 3. Místem doručení zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením.
 5. Vyplněním registrace nebo objednávky internetového obchodu www.topto.cz  kupující dává prodávajícímu tímto souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho objednávkách.

III. Dodací lhůty, přepravné a platby

 1. Veškeré zboží bude expedováno do 2 - 4 pracovních dnů po přijetí objednávky. V případě, že nebude zboží skladem, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem, a domluven termín dodání.
 2. Od vyexpedování zboží do 48hod je zboží dodáno na místo určení. Tyto dodávky zajišťuje společnost GEIS CZ s.r.o. .
 3. Doprava po ČR je zdarma. Dporava do ostatních zemí EU po dohodě.
   

IV. Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřizovány v souladu s "Reklamačním řádem" internetového obchodu www.topto.cz a právním řádem platným v ČR.
 2. "Reklamační řád" internetového obchodu www.topto.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

 1. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud tak učiní, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (rozhodující je datum odeslání). Po přijetí vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí nazpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.) Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy: za poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění (např. obstarání zboží neuvedeného v nabídce internetového obchodu, atd.)

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v těchto případech:
  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • výrazným způsobem se změnila cena u dodavatele zboží
  • uvedená cena zboží je chybná (z důvodu chyby při hromadném zpracování dat apod.)

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.

 1. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky.
 2. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo objednávku zrušit.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí v podobě uvedené na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad souhlasí s veškerými ustanoveními obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2011
Změny v obchodních podmínkách vyhrazeny.

 

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka jsou OSVČ Tomášem Donátem považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.

Údaje o zákaznících zásadně nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci a pod.) a to pouze v nutném rozsahu.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

I. Všeobecná ustanovení

 1. Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládána faktura, která může u některých výrobků zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen (závislé na výrobci a druhu zboží). Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem prodejního dokladu v případě, kdy je zásilka doručena smluvním přepravcem. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) je povinen podat ihned (nejpozději do 3 dnů) písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

II. Záruční podmínky

 1. Délka záruky je daná zákonem ČR. Tato doba začíná dnem převzetí zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto záručního listu.
 2. Je-li závada na spotřebiči opravitelná u zákazníka či v autorizovaném servisu, je zde bezplatně opravena, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady servisního střediska. Zboží musí být v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Ke každé položce musí být připojen přesný popis závad a četnost výskytu.
 3. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
 • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
 • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci
 • zboží bylo poškozeno živly
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
 • zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN

III. Reklamační podmínky

          Reklamace vyřizuje provozovatel elektronického obchodu www.topto.cz.

Copyright © www.topto.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© www.topto.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace